Szkolenia BHP – kto może szkolić

Szkolenia BHP - kto może szkolić

Kiedy pracodawca zatrudnia pracownika, nie może pozwolić mu na pracę, dopóki nie ukończy wstępnego szkolenia BHP. Pojawia się pytanie: szkolenia BHP – kto może szkolić? Takie działania edukacyjne mogą być prowadzone przez samych pracodawców posiadających odpowiednią wiedzę lub mogą być zlecane przez firmy, które prowadzą szkolenia BHP w celu przeprowadzenia szkoleń BHP. Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników wykonujących obowiązki w zakresie BHP mogą przeprowadzać jedynie szkolenia wstępne.

Kto może szkolić się na szkolenia BHP?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby wykonujące zadania służby BHP mogą im powierzyć zadania z zakresu szkoleń BHP dla innych pracowników firmy. Do zadań inspektorów BHP należą szkolenia wstępne – ogólne wskazówki dla pracowników na różnych stanowiskach. Posiada wiedzę niezbędną do wykonania konkretnego zabiegu. Szkolenie w miejscu pracy nie zawsze ma miejsce, takie zadania powinna wykonywać osoba kierująca pracownikiem lub pracodawcą. Ale tylko wtedy, gdy masz wymagane kwalifikacje i przeszkolenie w swoim podejściu do zachowania.

A co z okresowym szkoleniem?

Rozporządzenie 5 Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. stanowi, że zarówno pracodawcy, jak i firmy szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich programów szkoleniowych. Ponadto konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków w miejscu pracy lub na terenie firmy szkoleniowej. Kolejnym wymogiem dla trenerów jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu dydaktycznego, niezbędnego do realizacji szkoleń BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy.

Wykładowcy i szkoleniowcy muszą posiadać duże doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednie przygotowanie dydaktyczne. Służby BHP działające w danym biznesie składają się z osób o oczekiwanym zakresie wiedzy, ale w większości przypadków nie są one przygotowane do nauczania. W związku z tym nie są w stanie przeprowadzić wartościowego szkolenia okresowego BHP.

Zobacz najlepsze szkolenia:

Wstępne szkolenie BHP

Pracownik posiada kartę potwierdzającą wstępne przeszkolenie BHP, a pracodawca może zezwolić mu na wykonywanie czynności służbowych na danym stanowisku. Każdy uczestnik przechodzi szkolenie ogólne oraz szkolenie w miejscu pracy.

Celem wstępnego szkolenia BHP jest:

   • Zapoznanie pracowników z trudnymi czynnikami w środowisku pracy wpływającymi na ich bezpieczeństwo, a także środkami i procedurami zapobiegawczymi.
   • Zapoznanie pracowników z przepisami BHP wymaganymi do pracy w firmie i na powierzonych stanowiskach.
   • Zyskaj umiejętność bezpiecznego wykonywania zadań nie tylko dla siebie, ale także dla współpracowników, działania w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku.

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny?

   1. Pracownicy służb BHP zatrudnieni w określonych firmach
   2. Osoby wykonujące zadania służby BHP w przedsiębiorstwie, jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ustanowienia takiej służby BHP, powierzając tym samym te zadania osobom pracującym w różnych obszarach.
   3. Szkolenie ogólne mogą być prowadzone przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu BHP w miejsce inspektora. Można także zlecić przeprowadzenie instruktażu ogólnego zewnętrznej firmie szkoleniowej.

Szkolenie wstępne BHP, które można przeszkolić – szkolenie w miejscu pracy

Celem szkolenia stanowiskowego jest zapoznanie pracowników ze środowiskiem pracy, warunkami pracy oraz zagrożeniami zawodowymi w konkretnym miejscu pracy. Pracownicy rozumieją możliwości ochrony przed tym ryzykiem i uczą się sposobów bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych w danym miejscu pracy. Szkolenia w miejscu pracy mogą prowadzić pracodawcy lub osoby zarządzające pracownikami, muszą jednak wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym. Czy szkolenie BHP to łatwe zadanie? Oczywiście w celu szkolenia specjalistów przekazują zdobytą wiedzę tym, którzy jej teraz potrzebują.

W jaki sposób można przeprowadzić szkolenie z zakresu BHP, aby zainteresować uczestników?

Szkolenia BHP - kto może szkolić
Szkolenia BHP – kto może szkolić

Wykonaj dobrą robotę w szkoleniach BHP, aby przekazywana wiedza BHP mogła dotrzeć do każdego uczestnika i być właściwie zrozumiana. Wszystkie tematy szkoleń obejmują ważne zagadnienia, które mają istotny wpływ na zachowania pracowników i ich działania mające na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa. Instruktorzy z zewnętrznych firm szkoleniowych i służb BHP rozumieją merytoryczne i techniczne aspekty kształcenia. Każdy z nich wie, że celem szkolenia BHP jest dostarczenie wszystkim uczestnikom wiedzy potrzebnej do wykonywania bezpiecznej pracy. Wykładowcy i wykładowcy powinni posługiwać się językiem adekwatnym do poziomu wiedzy słuchaczy, aby przekazywać informacje w ciekawy, oddziałujący na wyobraźnię sposób. Co najważniejsze, zawsze powinni być przygotowani na trudne pytania.